Các chuyến tàu mới phục vụ hành khách dịp lễ 30/4 và 1/5/2019

Nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại của hành khách vào dịp Lễ 30/4 và 01/5/2019, ngoài các chuyến tàu hiện đang hoạt động trên tuyến đường sắt Bắc Nam, Công ty Cổ phần vận tải đường sắt Sài Gòn tổ chức chạy thêm 87 chuyến tàu đi từ Sài Gòn đến Phan Thiết, Nha Trang, Quy Nhơn, Quảng Ngãi, Hà Nội và ngược lại, Nha Trang đến Huế và ngược lại trong các ngày từ 25/4/2019 đến 05/5/2019 với khoảng gần 43.500 chỗ, hành trình cụ thể như sau:

1. Tuyến Sài Gòn – Phan Thiết và ngược lại:

Tuyến Sài Gòn – Phan Thiết:
– Tàu SPT4 chạy các ngày 27,28/4/2019, xuất phát Sài Gòn lúc 07h15 phút đến Phan Thiết lúc 11h01 phút.

– Tàu SPT6 chạy các ngày 27,28/4/2019, xuất phát Sài Gòn lúc 08h05 phút đến Phan Thiết lúc 11h47 phút.

Tuyến Phan Thiết – Sài Gòn:
– Tàu SPT3 chạy các ngày 30/4, 01/5/2019, xuất phát Phan Thiết lúc 13h40 phút đến Sài Gòn lúc 17h38 phút.

– Tàu SPT5 chạy các ngày 30/4, 01/5/2019, xuất phát Phan Thiết lúc 15h35 phút đến Sài Gòn lúc 20h05 phút.

2. Tuyến Sài Gòn – Nha Trang và ngược lại:

Tuyến Sài Gòn – Nha Trang:
– Tàu SNT4 chạy các ngày 25, 26, 27, 28/4/2019, xuất phát Sài Gòn lúc 22h20 phút đến Nha Trang lúc 07h15 phút.

– Tàu SNT6 chạy các ngày 26, 27, 28/4/2019, xuất phát Sài Gòn lúc 22h50 phút đến Nha Trang lúc 07h48 phút.

– Tàu SNT8 chạy các ngày 26, 27, 28/4/2019, xuất phát Sài Gòn lúc 23h20 phút đến Nha Trang lúc 08h28 phút.

– Tàu SNT10 chạy các ngày 26, 27/4/2019, xuất phát Sài Gòn lúc 23h40 phút đến Nha Trang lúc 09h17 phút.

Tuyến Nha Trang – Sài Gòn:
– Tàu SNT3 chạy các ngày 29, 30/4, 01/5/2019, xuất phát Nha Trang lúc 21h35 phút đến Sài Gòn lúc 07h00 phút.

– Tàu SNT5 chạy các ngày 30/4, 01/5/2019, xuất phát Nha Trang lúc 12h40 phút đến Sài Gòn lúc 21h45 phút.

– Tàu SNT7 chạy ngày 30/4/2019, xuất phát Nha Trang lúc 17h25 phút đến Sài Gòn lúc 03h00 phút.

– Tàu SNT9 chạy các ngày 30/4, 01/5/2019, xuất phát Nha Trang lúc 22h46 phút đến Sài Gòn lúc 08h30 phút.

3. Tuyến Sài Gòn – Quy Nhơn và ngược lại :

Tuyến Sài Gòn – Quy Nhơn: Tàu SQN6 chạy các ngày 26, 27/4/2019, xuất phát Sài Gòn lúc 17h45 phút đến Quy Nhơn lúc 09h45 phút.
Tuyến Quy Nhơn – Sài Gòn: Tàu SQN5 chạy các ngày 30/4, 01/5/2019, xuất phát Quy Nhơn lúc 18h35 phút đến Sài Gòn lúc 09h35 phút.
4. Tuyến Sài Gòn – Quảng Ngãi và ngược lại :

Tuyến Sài Gòn – Quảng Ngãi: Tàu SE26 chạy từ ngày 25/4 đến ngày 04/5/2019, xuất phát Sài Gòn lúc 19h00 phút đến Quảng Ngãi lúc 10h33 phút.
Tuyến Quảng Ngãi – Sài Gòn: Tàu SE25 chạy từ ngày 26/4 đến ngày 05/5/2019, xuất phát Quảng Ngãi lúc 14h50 phút đến Sài Gòn lúc 07h35 phút.
5. Tuyến Nha Trang – Huế và ngược lại :

Tuyến Nha Trang – Huế: Tàu NH2 chạy từ ngày 26/4 đến ngày 05/5/2019, xuất phát Nha Trang lúc 08h30 phút đến Huế lúc 23h00 phút.
Tuyến Huế – Nha Trang: Tàu NH1 chạy từ ngày 26/4 đến ngày 05/5/2019, xuất phát Huế lúc 17h10 phút đến Nha Trang lúc 06h05 phút.
6. Tuyến Sài Gòn – Hà Nội và ngược lại :

Tuyến Sài Gòn – Hà Nội: Tàu SE12 chạy từ ngày 25/4 đến ngày 02/5/2019, xuất phát Sài Gòn lúc 07h55 phút đến Hà Nội lúc 21h12 phút.
Tuyến Hà Nội – Sài Gòn: Tàu SE11 chạy từ ngày 25/4 đến ngày 02/5/2019, xuất phát Hà Nội lúc 08h00 phút đến Sài Gòn lúc 21h05 phút.
Ngoài ra, nếu nhu cầu đi lại của hành khách tăng cao, công ty sẽ tổ chức chạy thêm tàu để phục vụ quý khách.

Quý khách có nhu cầu mua vé mời truy cập vào trang website: gasaigon.vn hoặc Tổng đài 1900 636 212

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0399 305 305