Bổ sung các tàu khách vào Chương trình kích cầu du lịch năm 2019

I.    Thời gian áp dụng:

1. Thời gian thấp điểm trước và sau Hè 2019:

  • Từ ngày 02/5/2019 đến hết ngày 22/5/2019;
  • Từ ngày 19/8/2019 đến hết ngày 28/8/2019;
  • Từ ngày 03/9/2019 đến hết ngày 31/12/2019.

2. Thời gian cao điểm Hè 2019: từ ngày 23/5/2019 đến hết ngày 18/8/2019.

II.  Giá bán kích cầu du lịch năm 2019: 

1. Tập thể du lịch kích cầu mua vé đi tàu SE11/12, SE27/28, NH1/2 (tối thiểu từ 10 người trở lên) trong khoảng thời gian nêu tại mục 1.1 phần I của văn bản này, áp dụng giá bán như sau:

–     Giá bán bằng 75% giá vé loại chỗ ghế ngồi và bằng 85% giá vé loại chỗ giường nằm hiện hành cho khách đoàn đi tàu SE11/12, SE27/28, NH1/2 chạy vào các ngày từ thứ Hai đến thứ Năm hàng tuần.

–     Giá bán bằng 80% giá vé loại chỗ ghế ngồi và bằng 85% giá vé loại chỗ giường nằm hiện hành cho khách đoàn đi tàu SE11/12, SE27/28, NH1/2  chạy vào ngày thứ Sáu, thứ Bảy, Chủ nhật hàng tuần.

–     Giảm thêm 10% giá vé khi xuất vé trước ngày đi tàu từ 30 ngày trở lên.

–     Áp dụng giá bán bằng 10% giá vé loại chỗ ghế ngồi hoặc giường nằm khoang 6 cho Hướng dẫn viên du lịch đi theo đoàn (nếu có). Quy định bán vé cho hướng dẫn viên du lịch thực hiện theo quy định hiện hành.

2.   Tập thể du lịch kích cầu mua vé đi tàu SE11/12, SE27/28, NH1/2 (tối thiểu từ 10 người trở lên) trong khoảng thời gian nêu tại mục 1.2 phần I của văn bản này, áp dụng giá bán như sau:

–     Giá bán bằng 80% giá vé loại chỗ ghế ngồi và bằng 90% giá vé loại chỗ giường nằm hiện hành cho khách đoàn đi tàu SE11/12, SE27/28, NH1/2 chạy vào các ngày từ thứ Hai đến thứ Năm hàng tuần.

–     Giá bán bằng 90% giá vé loại chỗ ghế ngồi hiện hành cho khách đoàn đi tàu SE11/12, SE27/28, NH1/2 chạy vào ngày thứ Sáu, thứ Bảy, Chủ nhật hàng tuần.

–     Áp dụng giá bán bằng 30% giá vé loại chỗ ghế ngồi hoặc giường nằm khoang 6 cho Hướng dẫn viên du lịch đi theo đoàn (nếu có). Quy định bán vé cho hướng dẫn viên du lịch thực hiện theo quy định hiện hành.

Lưu ý: – Trường hợp Công ty đang áp dụng nhiều chương trình giảm giá vé thì khi mua vé đi tàu, hành khách (kể cả các đối tượng chính sách xã hội) chỉ được áp dụng một chương trình giảm giá cao nhất.

          – Thời gian dùng làm căn cứ để bán vé là thời gian tàu chạy tại các ga ghi trên tấm vé của hành khách. Các vé đã bán trước thời điểm triển khai văn bản này không phải thu thêm hoặc trả lại tiền chênh lệch: trong giá vé đã bao gồm thuế VAT và phí bảo hiểm hành khách.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

02873 053 053