Vé tàu Tết Sài Gòn Diêu Trì 2020

Vé tàu Tết Canh Tý 2020 Sài Gòn Diêu Trì

Vé tàu Tết Sài Gòn Diêu Trì 2020 có giá thấp nhất từ 343,000 đồng với khoang ghế cứng không điều hòa của các tàu SE6; mức cao nhất là 1,550,000 đồng với khoang 4 giường nằm của tàu SE2. Tàu chạy nhanh nhất từ ga Sài Gòn tới ga Diêu Trì là tàu mang kí hiệu SE2 và SE4, khởi hành vào 21h55 và 19h45 tối mỗi ngày.  Continue reading

Vé tàu Tết Sài Gòn Quảng Ngãi 2020

Vé tàu tết Canh tý 2020 Sài Gòn Quảng Ngãi

Vé tàu Tết Sài Gòn Quảng Ngãi 2020 có giá thấp nhất từ 693,000 đồng với hạng ghế phụ; mức cao nhất là 1,673,000 đồng với khoang 4 giường nằm tầng 1 của tàu SE2. Tàu chạy nhanh nhất từ ga Sài Gòn tới ga Quảng Ngãi là tàu mang kí hiệu SE2 và SE4, khởi hành vào 21h55 và 19h25 tối mỗi ngày.  Continue reading

Vé tàu Tết Sài Gòn Tam Kỳ 2020

Vé tàu Tết Canh Tý 2020 Sài Gòn Tam Kỳ

Vé tàu Tết Sài Gòn Tam Kỳ 2020 có giá thấp nhất từ 701,000 đồng với hạng ghế phụ; mức cao nhất là 1,803,000 đồng với khoang 4 giường nằm tầng 1 của tàu SE2 và SE4. Tàu chạy nhanh nhất từ ga Sài Gòn tới ga Tam Kỳ là tàu mang kí hiệu SE2 và SE4, khởi hành vào 21h55 và 19h25 tối mỗi ngày.  Continue reading

Vé tàu tết Sài Gòn Đà Nẵng 2020

Vé máy bay Tết Canh tý 2020 Sài Gòn Đà Nẵng

Vé tàu Tết Sài Gòn Đà Nẵng 2020 có giá thấp nhất từ 704,000 đồng với khoang ghế phụ của các tàu SE8 và SE10; mức cao nhất là 1,927,000 đồng với khoang 4 giường nằm tầng 1 của tàu SE2 và SE4. Tàu chạy nhanh nhất từ ga Sài Gòn tới ga Đà Nẵng là tàu mang kí hiệu SE2 và SE4, khởi hành vào 21h55 và 19h25 tối mỗi ngày.  Continue reading

Vé tàu Tết Sài Gòn Đông Hà 2020

Vé tàu tết Canh tý 2020 Sài Gòn Đông Hà

Vé tàu Tết Sài Gòn Đông Hà 2020 có giá thấp nhất từ 842,000 đồng với hạng ghế phụ; mức cao nhất là 2,017,000 đồng với khoang 4 giường nằm tầng 1 của tàu SE2 và SE4. Tàu chạy nhanh nhất từ ga Sài Gòn tới ga Đông Hà là tàu mang kí hiệu SE2 và SE4, khởi hành vào 21h55 và 19h25 tối mỗi ngày.  Continue reading

Vé tàu Tết Sài Gòn Đồng Lê 2020

Vé tàu tết Canh tý 2020 Sài Gòn Đồng Lê

Vé tàu Tết Sài Gòn Đồng Lê 2020 có giá thấp nhất từ 886,000 đồng với hạng ghế phụ; mức cao nhất là 2,154,000 đồng với khoang 4 giường nằm tầng 1 của tàu SE2 và SE4. Tàu chạy nhanh nhất từ ga Sài Gòn tới ga Đồng Lê là tàu mang kí hiệu SE2 và SE4, khởi hành vào 21h55 và 19h25 tối mỗi ngày.  Continue reading

Vé tàu Tết Sài Gòn Hương Phố 2020

Vé tàu Tết Canh Tý 2020 Sài Gòn Hương Phố

Vé tàu Tết Sài Gòn Hương Phố 2020 có giá thấp nhất từ 914,000 đồng với hạng ghế phụ; mức cao nhất là 2,236,000 đồng với khoang 4 giường nằm tầng 1 của tàu SE2 và SE4. Tàu chạy nhanh nhất từ ga Sài Gòn tới ga Hương Phố là tàu mang kí hiệu SE2 và SE4, khởi hành vào 21h55 và 19h25 tối mỗi ngày.  Continue reading

Vé tàu Tết Sài Gòn Đồng Hới 2020

Vé tàu tết Canh tý 2020 Sài Gòn Đồng Hới

Vé tàu Tết Sài Gòn Đồng Hới 2020 có giá thấp nhất từ 842,000 đồng với hạng ghế phụ; mức cao nhất là 1,860,000 đồng với khoang 4 giường nằm tầng 1 của tàu SE2 và SE4. Tàu chạy nhanh nhất từ ga Sài Gòn tới ga Đồng Hới là tàu mang kí hiệu SE2 và SE4, khởi hành vào 21h55 và 19h25 tối mỗi ngày.  Continue reading

Vé tàu Tết Sài Gòn Nghệ An 2020

Vé tàu tết Canh Tý 2020 Sài Gòn Nghệ An

Vé tàu Tết Sài Gòn Nghệ An 2020 có giá thấp nhất từ 635,000 đồng với khoang ghế cứng không điều hòa của các tàu TN2, TN4, TN6; mức cao nhất là 2,987,000 đồng với khoang 4 giường nằm VIP của tàu SE2 và SE4. Tàu chạy nhanh nhất từ ga Sài Gòn tới ga Nghệ An là tàu mang kí hiệu SE2 và SE4, khởi hành vào 21h55 và 19h45 tối mỗi ngày.  Continue reading

0399 305 305